Examensarbete inom kommunikation/digitala medier

Sebbot Invest är ett holdingbolag som förvärvar och utvecklar företag, främst inom verkstadssektorn. Det långsiktiga ägarperspektivet präglas av ett nyfiket entreprenörskap och snabbhet mellan ord och handling där kundernas affärsnytta alltid är vägledande. Verksamheten vilar på starka värderingar om ett coachande ledarskap där medarbetarna får utrymme att växa. Vi har i nuläget tre dotterbolag CNC Quality, Bandstål och Macromould Modell & Form AB

På Sebbot Invest använder idag traditionella kommunikationskanaler såsom intranät, anslagstavlor och mail för att sprida information till våra medarbetare. Våra liv blir dock allt mer digitala och framtida medarbetare är vana vid att ha en kontinuerlig dialog dygnet runt via olika sociala medier.
Vi önskar hjälp med att utreda hur vi kan förbättra den interna kommunikationen med hjälp av ny funktionalitet i sociala medier för att utveckla/förstärka/bevara en positiv företagskultur. Hur skulle vi kunna förbättra den interna kommunikationen med hjälp av digitala lösningar och sociala medier?

Hur kan vi ta tillvara det invanda beteendet hos framtida medarbetare för att på ett framgångsrikt och kostnadseffektivt sätt skapa en snabb dialog inom och utanför vårt företag? På vilket sätt skulle funktioner och processer via sociala medier kunna ersätta traditionella kanaler och samtidigt öka flexibilitet och engagemang? Hur bör en övergång gå till för att få med medarbetare på resan?

Fokus i detta examensarbete kommer att ligga på kommunikation och Employer Branding, kombinerat med nya digitala lösningar och funktionaliteter. Slutgiltig titel och avgränsningar görs i samråd med handledare på högskola/universitet, dig som student samt kontaktperson på företaget.

Förkunskaper

Vi söker studenter som under 2018 ska genomföra ett examensarbete. Projektet är lämpligt för er som läser marknadsföring alternativt kommunikation med inriktning mot digitala medier. Ni förväntas ha ett stort eget engagemang och intresse samt ett lösningsorienterat förhållningssätt. Som personer ser vi att ni är kommunikativa, analytiska och ansvarstagande.

Omfattning

Examensarbete bachelor eller mastersnivå, 15-30 hp.

Placeringsort

Örebro, Karlskoga och Kopparberg

Ansökan med CV och personligt brev skickas via e-post till torbjorn.nilsson@sebbotinvest.com

Välkomna med er ansökan!

För mer information vänligen kontakta Torbjörn Nilsson via e-post: torbjorn.nilsson@sebbotinvest.com