Ägarskap, förvaltning och utveckling

Sebbot Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med fokus på att äga, förvalta och utveckla industrifastigheter.

Bolaget äger f n en fastighet på 20 000 kvm belägen i Bångbro.