Våra bolag

Modeller och formar i yttersta världsklass

Macromould, också i Bångbro, tillverkar stora modeller och formar för bland annat båtar, bilar, lastbilar, stålgjutgods, betong och geologiska modeller.

Specialister på skärande precisionsbearbetning

CNC Quality är ett ingenjörsföretag i Karlskoga specialiserat på skärande precisionsbearbetning i metall. Våra kunder finns bland annat inom bil-, glas-, försvars- och gruvindustrin.

Lång erfarenhet av klippta och slittade produkter i tunnplåt

Bandstål AB är ett fristående stålservicecenter beläget i Bångbro, Kopparberg, som levererar tunnplåt till kunder i både Sverige och Norge.

Ägarskap, förvaltning och utveckling

Sebbot Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med fokus på att äga, förvalta och utveckla industrifastigheter. Bolaget äger f n en fastighet på 20 000 kvm belägen i Bångbro.

Med passion för blockchain-teknologi

Cryptowell investerar i företag, startups och projekt relaterade till fintech- och blockchain-teknik.
Cryptowell är baserat i Stockholm, Sverige

Träning för alla

Värket är en friskvårdsanläggning belägen på industriområdet i Bångbro, strax söder om Kopparberg.